Voltijds Vast


Organisatie
Jeugd en Muziek Brussel
Jeugd en Muziek Brussel verbindt artiesten met zo veel mogelijk kinderen en jongeren en ontwikkelt muziekeducatieve projecten vanuit wat er leeft in het metropolitane Brussel.

Als onafhankelijke Nederlandstalige vzw vormen we een muziekeducatieve organisatie die voortdurend werkt aan de doelstellingen van Jeugd en Muziek Internationaal: “to enable young people to develop through music across all boundaries”. Jeugd en Muziek Brussel maakt sinds haar oprichting in 1940 jongeren warm voor muziek.

Het opzetten en realiseren van artistiek-educatief uitgewerkte projecten voor het onderwijs vormt één van onze fundamenten.
Functie
- Je werkt de scholenwerking in Brussel volgens het concept van JM Brussel mee uit en zorgt voor de coördinatie en opvolging.
· Je onderhoudt en stimuleert de samenwerking met culturele partners zoals Bozar, Brusselse Gemeenschapscentra, ...
· Administratieve taken spitsen zich grotendeels toe op de opvolging van de inschrijvingen van de participerende scholen en het leggen en onderhouden van de contacten met de artiesten en muziekcoaches: verwerking en opvolging van inschrijvingen, versturen van bevestigingen en contracten, enz.
· Je staat in voor de financiële opvolging van de scholenwerking o.l.v. de directeur (b.v. facturatie aan scholen).
· Je draagt zorg voor de promotionele opvolging: opstellen simpele tekstjes voor brochures, website, maken van foto’s en filmpjes, enz.
Profiel
- Je hebt maximaal een diploma als bachelor (d.i. een basisvoorwaarde);
· Je werkt graag met mensen en in teamverband;
· Je hebt kennis van en interesse in muziek en cultuur in de bredere zin;
· Je bent creatief in het vinden van oplossingen voor praktische problemen;
· Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren met jongeren, leerkrachten, culturele partners en collega’s;
· Je hebt voeling met wat er leeft binnen de verschillende jongeren (sub)culturen;
· Pluspunten:
o Je hebt ervaring in het organiseren en coördineren van culturele activiteiten;
o Je bent vertrouwd met het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
o Je hebt voeling met vrijwilligerswerk;
· Je kan goed overweg met de computer en hebt een basiskennis van MS Word en Excel.
Aanbod
Een GECO-contract van onbepaalde duur. Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut en deze functie:
o Je voldoet aan de voorwaarden dewelke raadpleegbaar zijn via deze url:
http://www.actiris.be/ce/tabid/724/language/nl-BE/Gesubsideerde-contractuelen.aspx
o Je hebt maximaal een diploma als bachelor.
o Je woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
o Het referentienummer van deze werkaanbieding bij Actiris is 609129. Wij raden aan contact op te nemen met Actiris om te controleren of je voldoet aan de gestelde voorwaarden (zie www.actiris.be);

· Een voltijdse functie van 38u/week als bediende;
· Indiensttreding is voorzien op zo kortst mogelijke termijn;
· Verloning volgens PC 329.01, categorie A1;
· Extralegale voordelen: maaltijdcheques, tussenkomst woon-werkverkeer;
· Plaats van tewerkstelling: kantoor Jeugd en Muziek Brussel vzw, Nieuwland 198, 1000 Brussel.
Solliciteren
Contactpersoon: Patrick Lenaers
Reageren voor: 31/03/2018

Reageer zo spoedig mogelijk door een schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV via email te sturen naar: patrick.lenaers@jeugdenmuziek.be